Network Manager
Notification Processor
Operation Manager
Report Manager
Service Monitor

Masz problemy z uruchomieniem lub konfiguracją któregoś z produktów wchodzących w skład naszego systemu zarządzania siecią (network management and monitoring system) znanego jako system David?

Nie możesz osiągnąć zamierzonego efektu pracy któregoś z produktów systemu David?

Nie podoba Ci się nasz system wspomagający monitorowanie sieci?

A może jesteś zadowolony z osiągniętego efektu pracy i podoba Ci się nasz system monitorowania sieci? Chętnie się o tym dowiemy!

Napisz do nas na jeden z naszych adresów i powiedz nam o tym! Pomożemy Ci tylko daj nam szansę!

nms@hadden.pl
system-david@hadden.pl
david-system@hadden.pl

Hadden
Myśliwska 15/5
93-519 Łódź
tel.: (0 42) 681-74-30

Mocne strony systemu David

Poniżej zostały omówione najważniejsze cechy systemu David, tworzonego przez naszą firmę systemu zarządzania siecią komputerową (network management system).

Zarządzanie dowolnymi urządzeniami obsługującymi protokół SNMP

System David potrafi monitorować dowolnymi urządzeniami obsługującymi protokół SNMP. Tym samym, nie jest więc istotny rodzaj ani producent urządzenia. Urządzenia, które nie dostarczają obsługi protokołu SNMP, zaś obsługują warstwę IP, mogą być monitorowane poprzez protokół ICMP (ping).

Funkcja automatycznego odkrywania zasobów oraz budowania topologii ich połączeń

System rozpoczyna proces wyszukiwania zasobów podlegających zarządzaniu, począwszy od wskazanego urządzenia lub skanując sieć lokalną, jeśli takie urządzenie nie zostało podane. Skanowanie odbywa się za pomocą protokołu SNMP. Podczas odkrywania nowych urządzeń znajdowane są także nowe sieci, które potencjalnie mogą być dalej skanowane. Aby to nastąpiło wymagana jest jednoznaczna decyzja użytkownika systemu. System automatycznie buduje połączenia pomiędzy odkrytymi zasobami, bazując na adresacji IP.

Monitorowanie i kolekcjonowanie stanów zasobów w czasie rzeczywistym

System David na bieżąco monitoruje stany zarządzanych zasobów takich jak: sąsiedzi BGP, interfejsy sieciowe, obiekty pingowane oraz zarządzane elementy (managed items). System odnotowuje zmiany stanów poszczególnych elementów, tzn. rejestruje te zmiany w bazie danych i wizualizuje użytkownikowi systemu. System dodatkowo gromadzi parametry pracy monitorowanych urządzeń, czyli właściwości obiektów zarządzanych takich jak: interfejsy sieciowe, obiekty pingowane oraz zarządzane elementy. Dane te mogą być następnie dostępne poprzez Interfejs WWW systemu David i widoczne w postaci wykresów.

Automatyczne zarządzanie awariami (korelacja zdarzeń)

System David potrafi łączyć powtarzające się komunikaty będące głównie wynikiem otrzymywanych powiadomień SNMP-Trap. Zliczanie powtarzających się komunikatów oraz łączenie zdarzeń, odnoszących się do tego samego incydentu, jest podstawą automatycznego zarządzania zdarzeniami. Funkcjonalność ta jest szczególnie użyteczna podczas długotrwałych awarii, gdy te same komunikaty (SNMP-Trap) są przez dane urządzenie wysyłane, co kilka sekund.

System David potrafi nie tylko zliczyć oraz połączyć komunikaty odnoszące się do tego samego zdarzenia, zgodnie z istniejącą konfiguracją, ale także potrafi automatycznie prowadzić i nadzorować otrzymane zgłoszenie o awariach. W momencie otrzymania komunikatu o awarii system powołuje do życia nową sprawę (case), o której mogą zostać poinformowani użytkownicy systemu. Sprawa jest następnie monitorowana przez cały okres trwania awarii, i jeśli system wykryje, że awaria została już usunięta, to sprawa zostaje zamknięta, a użytkownicy są powiadamiani o tym fakcie. Dokładna specyfikacja zachowania systemu podczas prowadzenia różnego rodzaju spraw jest określona w jego konfiguracji i kontrolowana przez określone skrypty, uruchamiane dla określonego rodzaju awarii.

Dostęp do systemu poprzez Interfejs Webowy

System David posiada dwa główne rodzaje interfejsów dostępnych dla użytkownika. Pierwszy rodzaj to aplikacje webowe, zaś drugi - to aplikacje X-Windows. Główną aplikacją X-Windows jest Mapa Zarządzania Siecią pozwalająca sterować wieloma aspektami działania całego systemu. Drugi rodzaj - interfejs webowy - umożliwa zarówno wygodną prezentację danych jak i sterowanie prawie wszystkimi aspektami pracy systemu David. Dzięki temu użytkownik z poziomu przeglądarki internetowej, z dowolnego miejsca, ma dostęp do aktualnych danych, gromadzonych przez system David w postaci raportów, wykresów itp.

Automatyczne generowanie raportów

System David zawiera mechanizmy pozwalające na automatyczne, okresowe generowanie raportów na podstawie danych, gromadzonych przez system podczas jego pracy. Raporty są generowane co godzinę i prezentowane w postaci zestawień dziennych, miesięcznych i rocznych. Raporty są generowane na podstawie trzech rodzajów danych. Pierwszy rodzaj to zarządzane obiekty (sąsiedzi BGP, interfejsy sieciowe, obiekty pingowane), drugi rodzaj to sprawy (cases) prowadzone przez system, zaś trzeci - to powiadomienia SNMP-Trap. Użytkownik może definiować filtry, na podstawie których będą generowane raporty o sprawach i powiadomnieniach SNMP-Trap.

Rozbudowany system kontroli danych gromadzonych przez system

System David posiada zaawansowany system kontroli dostępu do gromadzonych danych i aplikacji WWW. System umożliwia definiowanie użytkowników i grup użytkowników. Prawie wszystkie dane systemu i aplikacji WWW posiadają takie atrybuty jak użytkownik i grupa, do której należą prawa dostępu, na które składają się: prawo do czytania, pisania i wykonywania. Elementy zarządzalne (interfejsy sieciowe, sąsiedzi BGP, obiekty pingowane, zarządzane elementy oraz obiekty) posiadają dodatkowo osobne prawa do właściwości alarmów oraz właściwości stanów.

Monitorowanie i gromadzenie danych o dowolnych obiektach obecnych w MIB-ach na monitorowanych urządzeniach

System David umożliwia monitorowanie i gromadzenie informacji o dowolnych obiektach dostępnych przez protokół SNMP. Dane te są pobierane poprzez wybieranie odpowiednich danych z tablic lub danych skalarnych zdefiniowanych w MIB-ie urządzenia. Proces wybierania jest zdefiniowany poprzez specyfikację grup zarządzanych elementów, które sporządził użytkownik. Na podstawie tych specyfikacji dokonywane jest przeszukiwanie danych w MIB-ie urządzeń, a znalezione informacje są podstawą do tworzenia zarządzanych elementów. Następnie elementy te podlegają monitorowaniu i kolekcjonowaniu. W ten sposób można gromadzić dane o dowolnych obiektach np.: parametrach fizycznych interfejsów sieciowych, właściwościach procesorów, napięciach zasilaczy, prędkości wiatraczków, itp.

Jednolite zarządzanie alarmami dla wszystkich monitorowanych elementów

System David posiada zaawansowany system alarmowania o awaryjnych stanach monitorowanych elementów. Dotychczas mechanizm ten był dostępny tylko dla obiektów pingowanych, zaś teraz zaczyna obejmować wszystkie monitorowane elementy tj.: sąsiadów BGP, interfejsy sieciowe, zarządzane elementy. W przypadku dostrzeżenia przez system zmiany stanu obiektu na inny niż poprawny, np.: gdy w przypadku pingowanego obiektu procent odpowiedzi jest mniejszy niż 100%, to cyklicznie uruchamiany jest skrypt dla tego obiektu mający zaalarmować użytkownika systemu (np. przez wydanie sygnału dźwiękowego). Użytkownik systemu, jeśli spodziewa się, że awaria zajmie dłuższy okres czasu, to może taki alarm deaktywować (zawiesić) na kilka sposobów. Najczęściej używanym sposobem jest deaktywacja alarmu do czasu przywrócenia poprawnego stanu obiektu. System wtedy automatycznie sam uaktywni alarm dla tego obiektu po 15 min., od momentu ponownego wystąpienia poprawnego stanu dla tego obiektu. W tym czasie jednak nie może wystąpić ponowna awaria, gdyż alarm nie zostanie aktywowany.

Automatyczne, okresowe uaktualnianie wszystkich informacji na temat każdego z monitorowanych urządzeń

System David dokonuje co godzinę automatycznego uaktualniania informacji na temat każdego urządzenia, które zostało przez niego odkryte za pomocą SNMP. W ten sposób system dokonuje porównania informacji wcześniej zapamiętanych ze stanem aktualnym. Tym samym dokonywana jest aktualizacja wszystkich elementów podlegających zarządzaniu, odkrytych wcześniej na danym urządzeniu. Nowo odnalezione elementy są dodawane do zarządzania, zaś te które nie zostały odnalezione są oznaczone jako usunięte. Dzięki temu procesowi system stale posiada aktualne informacje na temat monitorowanych urządzeń. System może dokonać aktualizacji danego urządzenia w dowolnej chwili na wyraźne żądanie użytkownika.

Monitorowanie serwisów sieciowych warstwy aplikacyjnej

System David potrafi monitorować usługi sieciowe na poziomie warstwy aplikacyjnej. Monitorowany jest zarówno czas nawiązania połączenia jak i czas jego trwania. Możliwa jest także weryfikacja poprawności działania wyspecyfikowanego serwisu poprzez weryfikację otrzymanych od niego danych.

Archiwizowanie starych danych gromadzonych przez system David

System David posiada moduły pozwalające archiwizować stare dane gromadzone w tablicach SQL-owych przez inne moduły systemu David. Dane więc nie są usuwane, lecz mogą być archiwizowane i przechowywane na płytach CD lub DVD, a ilość danych w bazie danych nie rośnie w nieskończoność.

Rozpraszanie bazy SQL pośród wiele różnych serwerów SQL-owych

System David jest zdolny do podzielenia swojej bazy danych na wiele różnych części i rozproszenia ich na wiele różnych serwerów bazodanowych. W ten sposób niektóre SQL-owe tablice mogą być trzymane na danym serwerze bazodanowym podczas gdy inne mogą być trzymane na innym. Tak więc system David musi mieć jedną i tylko jedną podstawową bazę danych oraz mieć skonfigurowanych wiele baz dodatkowych. Konfiguracja mówiąca, gdzie dany zbiór tablic powinien być trzymany może być zmieniany podczas normalnej pracy systemu a proces migracji tablic jest niewidoczny dla użytkowników tak samo jak i dla innych części systemu. Ta zdolność pozwala systemowi David dramatycznie zwiększyć swoją wydajność.

Masz problemy z konfiguracją któregoś z produktów naszego systemu zarządzania siecią (network management and monitoring system)?

Nie wiesz jak się zalogować pierwszy raz po instalacji systemu David?

Zobacz Często Zadawane Pytania!

Nowe wydanie naszego systemu monitorowania sieci jest dostępne. System David 3.1.0 został wydany zarówno jako pakiety RPM jak i jako pakiety DEB. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
7 styczeń 2011
więcej...
Jest dostępna poprawiona wersja - System David 3.0.1 - ostatniego wydania naszego systemu monitorowania sieci System David 3.0. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
17 wrzesień 2010
Miło nam powiadomić o dostępności nowej wersji naszego systemu monitorowania sieci System David 3.0. Jest także dostępny jako pakiety RPM. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
5 wrzesień 2010
System David 3.0 jest już w drodze i niedługo zostanie wydany. To będzie pierwsza dystrybucja dostępna także jako pakiety RPM.
14 maj 2010
Nowa wersja naszego systemu - system David 2.8.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
26 styczeń 2010
Nowe wydanie naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.7.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
12 wrzesień 2009
Nowa wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.6.0 - została udostępniona. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
12 czerwiec 2009
Nowa wersja systemu monitorowania sieci - system David 2.5.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
24 luty 2009
Uaktualniona została dokumentacja systemu David - naszego systemu monitorowania sieci.
23 luty 2009
Poprawiona wersja naszego systemu - system David 2.4.1 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
31 grudzień 2008
Nowa wersja systemu monitorowania sieci - system David 2.4.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania. Wkrótce będzie też dostepna zaktualizowana dokumentacja.
25 listopad 2008
Poprawiona wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.2 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
8 lipiec 2008
Istotny błąd został znaleziony w ostatniej wersji naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.0. Aktualizacja do wersji 2.3.1 jest zalecana. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
23 kwiecień 2008
Nowa wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
29 marzec 2008
Najnowsza wersja naszego systemu monitorowania sieci właśnie została wydana. Kilka błędów została znalezionych i poprawionych. Bezpłatna edycja nowej wersji - system David 2.2.2 jest dostępna do pobrania.
30 styczeń 2008
Z powodu istotnego błędu została dokonana aktualizacja naszego systemu monitoringu sieci. Bezpłatna edycja nowej wersji - system David 2.2.1 jest dostępna do pobrania.
30 grudzień 2007
Monitoring ilości interfejsów sieciowych, w bezpłatnej edycji systemu David, został powiększony ze 150 do 1000!
29 grudnia 2007