Network Manager
Notification Processor
Operation Manager
Report Manager
Service Monitor

Masz problemy z uruchomieniem lub konfiguracją któregoś z produktów wchodzących w skład naszego systemu zarządzania siecią (network management and monitoring system) znanego jako system David?

Nie możesz osiągnąć zamierzonego efektu pracy któregoś z produktów systemu David?

Nie podoba Ci się nasz system wspomagający monitorowanie sieci?

A może jesteś zadowolony z osiągniętego efektu pracy i podoba Ci się nasz system monitorowania sieci? Chętnie się o tym dowiemy!

Napisz do nas na jeden z naszych adresów i powiedz nam o tym! Pomożemy Ci tylko daj nam szansę!

nms@hadden.pl
system-david@hadden.pl
david-system@hadden.pl

Hadden
Myśliwska 15/5
93-519 Łódź
tel.: (0 42) 681-74-30

Produkty systemu David

Produkty jakie dostarcza system David, tworzony przez naszą firmę system zarządzania siecią komputerową (network management system - nms), zebrane zostały w poniższej tabeli:

Nazwa produktu Opis
David system Common Files Produkt podczas instalacji przygotowuje układ katalogów dla innych produktów systemu David. Zawiera też kilka podstawowych plików dla wszystkich innych produktów. Jest to podstawowy produkt systemu David wymagany przez resztę jego produktów.
Primary SQL Database Produkt instaluje podstawową SQL-ową bazę danych systemu David. Każda instalacja systemu David musi mieć tylko jedną podstawową bazę danych.
Secondary SQL Database Produkt instaluje dodatkową SQL-ową bazę danych systemu David. Może istnieć wiele dodatkowych baz danych dla jednej instalacji systemu David. Pozwala to rozpraszać bazę danych systemu David na wiele serwerów.
David system Libraries Dostarcza biblioteki systemu David potrzebne aplikacjom systemu. Produkt ten jest wymagany przez wiele innych produktów systemu David.
Daemon Manager Zajmuje się uruchamianiem i zatrzymywaniem demonów systemu David oraz monitorowaniem ich pracy.
Network Manager (full version) Produkt poprzez wykorzystanie protokołu SNMP umożliwia wizualizację topologii monitorowanych sieci i automatyczne odkrywanie urządzeń w zarządzanych sieciach. Wizualizacji podlega także stan monitorowanych obiektów. Produkt zajmuje się także zbieraniem danych dotyczących pracy monitorownaych urządzeń, wykorzystując do tego celu protokół SNMP oraz pozwala administrować kontami użytkowników.
Network Manager (console version) Produkt poprzez graficzną aplikację umożliwia wizualizację topologii monitorowanych sieci oraz stanu monitorowanych obiektów. Pozwala także sterować pracą demonów monitorujących oraz kolekcjonujących dane. Obecnie większość funkcji tej aplikacji jest dostępna także poprzez aplikacje webowe.
Notification Processor Zajmuje się głównie obsługą komunikatów typu SNMP Trap nadchodzących do stacji zarządzających od monitorowanych urządzeń. Otrzymane komunikaty mogą podlegać dowolnemu formatowaniu do postaci czytelnej dla człowieka, a następnie mogą być rejestrowane. Przetworzone w ten sposób komunikaty mogą być również przekazywane do dalszego przetwarzania.
Operation Manager (full version) Na podstawie przekazywanych mu danych może on uruchamiać wyspecyfikowane akcje. Skomplikowany często sposób oceny sytuacji dokonywany m.in. na podstawie otrzymywanych sygnałów od innych produktów systemu David wraz z ich korelacją ma na celu, w sposób nieco bardziej inteligentny, generowanie informacji w odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia niż tylko prosta reakcja na nie. Graficzna aplikacja wyświetla powiadomienia o zdarzeniach oraz umożliwia odtwarzanie plików dzwiękowych oraz odczytywanie komunikatów przez zewnętrzny syntezator mowy.
Operation Manager (console version) Produkt zawiera graficzną aplikację wyświetlającą powiadomienia o zdarzeniach oraz umożliwiającą odtwarzanie plików dzwiękowych oraz odczytywanie komunikatów przez zewnętrzny syntezator mowy.
Report Manager Zajmuje się przetwarzaniem zarejestrowanych komunikatów SNMP Trap, wpisów o toczących się sprawach oraz wpisów dotyczących zmiany stanów monitorowanych obiektów (obiektów pingowanych, interfejsów sieciowych i sąsiadów BGP) i generuje na tej podstawie dane do raportów. Wizualizacja wygenerowanych raportów dokonywana jest przez aplikację webową.
Service Monitor Monitoruje wskazane serwisy sieciowe na poziomie warstwy aplikacyjnej. W tym celu monitoruje wskazane porty TCP wyspecyfikowanych hostów. Sprawdza zarówno dostępność portów jak i poprawność reakcji dla kilku wybranych protokołów sieciowych (HTTP, SMTP, FTP). Może także weryfikować poprawność pracy serwisów poprzez weryfikację danych od nich uzyskanych. Wyniki jego pracy w postaci raportów i wykresów prezentuje aplikacja webowa.
SQL Database Archive and Backup Manager Zajmuje się archiwizowaniem danych przechowywanych w SQL-owej Bazie Danych, z których korzystają aplikacje systemu David.
Distributed SQL Database Manager Pozwala podzielić bazę danych systemu David na jedną bazę podstawową oraz wiele baz dodatkowych. Pozwala to zwiększyć szybkość pracy systemu poprzez rozproszenie obciążenia na wiele serwerów. Proces migracji odbywa się podczas normalnej pracy systemu a podział bazy danych może być modyfikowany wielokrotnie.

Zależności między produktami wchodzącymi w skład systemu David

Zależności pomiędzy poszczególnymi produktami systemu David przedstawia poniższy schemat.

Zakres funkcjonalny jaki dostarcza system David

Funkcjonalność systemu David może być bardzo szeroka i w ogromnym stopniu zależy od konkretnej konfiguracji. Najważniejsze funkcje jakie system może dostarczać to:

  • odkrywanie i wizualizacja topologii monitorowanych sieci wraz z wizualizacją stanów poszczególnych węzłów sieci;
  • możliwość budowania paneli sterowania dla urządzeń, które mają podlegać monitorowaniu (a więc obsługujących protokół SNMP), niezależnie od ich typu i producenta;
  • formatowanie i rejestrowanie komunikatów typu SNMP-Trap nadsyłanych przez monitorujące urządzenia;
  • automatyczne reagowanie na wybrane komunikaty typu SNMP-Trap nadsyłane przez monitorowane urządzenia;
  • możliwość identyfikacji operatora odbierającego od systemu zgłoszenie o problemie (awarii);
  • kolekcjonowanie danych dotyczących pracy monitorowanych urządzeń;
  • automatyczne reagowanie na wykryte podczas kolekcjonowania danych nieprawidłowe wartości danych;
  • prowadzenie ewidencji aktualnych spraw prowadzonych przez system powstałych jako reakcja na zdarzenia mające miejsce w zarządzanej sieci i wykrytych przez system;
  • monitorowanie serwisów sieciowych warstwy aplikacji;
  • archiwizowanie starych danych tworzonych przez moduły systemu David.

Masz problemy z konfiguracją któregoś z produktów naszego systemu zarządzania siecią (network management and monitoring system)?

Nie wiesz jak się zalogować pierwszy raz po instalacji systemu David?

Zobacz Często Zadawane Pytania!

Nowe wydanie naszego systemu monitorowania sieci jest dostępne. System David 3.1.0 został wydany zarówno jako pakiety RPM jak i jako pakiety DEB. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
7 styczeń 2011
więcej...
Jest dostępna poprawiona wersja - System David 3.0.1 - ostatniego wydania naszego systemu monitorowania sieci System David 3.0. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
17 wrzesień 2010
Miło nam powiadomić o dostępności nowej wersji naszego systemu monitorowania sieci System David 3.0. Jest także dostępny jako pakiety RPM. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
5 wrzesień 2010
System David 3.0 jest już w drodze i niedługo zostanie wydany. To będzie pierwsza dystrybucja dostępna także jako pakiety RPM.
14 maj 2010
Nowa wersja naszego systemu - system David 2.8.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
26 styczeń 2010
Nowe wydanie naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.7.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
12 wrzesień 2009
Nowa wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.6.0 - została udostępniona. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
12 czerwiec 2009
Nowa wersja systemu monitorowania sieci - system David 2.5.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
24 luty 2009
Uaktualniona została dokumentacja systemu David - naszego systemu monitorowania sieci.
23 luty 2009
Poprawiona wersja naszego systemu - system David 2.4.1 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
31 grudzień 2008
Nowa wersja systemu monitorowania sieci - system David 2.4.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania. Wkrótce będzie też dostepna zaktualizowana dokumentacja.
25 listopad 2008
Poprawiona wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.2 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
8 lipiec 2008
Istotny błąd został znaleziony w ostatniej wersji naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.0. Aktualizacja do wersji 2.3.1 jest zalecana. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
23 kwiecień 2008
Nowa wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
29 marzec 2008
Najnowsza wersja naszego systemu monitorowania sieci właśnie została wydana. Kilka błędów została znalezionych i poprawionych. Bezpłatna edycja nowej wersji - system David 2.2.2 jest dostępna do pobrania.
30 styczeń 2008
Z powodu istotnego błędu została dokonana aktualizacja naszego systemu monitoringu sieci. Bezpłatna edycja nowej wersji - system David 2.2.1 jest dostępna do pobrania.
30 grudzień 2007
Monitoring ilości interfejsów sieciowych, w bezpłatnej edycji systemu David, został powiększony ze 150 do 1000!
29 grudnia 2007